Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2007

april

Het rapport ‘Voorkomen en genezen’ geeft aan hoe het college de stad Hoorn veiliger wil maken. Adri Braakman neemt na dertig jaar afscheid als bestuurder van Horeca Nederland. Voor 2007 blijft de subsidie aan Radio Hoorn ongewijzigd. Het college legt een motie van de gemeenteraad om de werkzaamheden aan de kruising bij Ballenbrug in Risdam Noord stop te zetten, naast zich neer. De Christelijke Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria voert de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach voor de 25e keer in de Oosterkerk uit. Burgemeester Onno van Veldhuizen kondigt de sluiting van café 't Hoornse Veerhuis voor de duur van één jaar aan. Overlast op straat en in de kroeg in samenhang met drugsgebruik is de reden van het besluit. De monumentencommissie komt voor het laatst bij elkaar. Bernard Tiben en Brigitta Koomen viern hun 65-jarig huwelijk. De gemeenteraad besluit erfpacht in de gemeente af te schaffen. De grond wordt aan de betrokken bewoners verkocht. De supermarkt aan de Drieboomlaan wordt gesloopt ten behoeve van woningbouw. De gemeente kent de kunstenaarsvereniging Hoorn & Omstreken een extra subsidie toe voor extra uren van een coördinator en de uitvoering van het beleidsplan. Leerlingen van middelbare scholen in Hoorn kunnen op uitnodiging van de gemeente de film ‘An inconvenient truth’ zien in schouwburg Het Park. Op het verstrooiveld van het crematorium aan de Berkhouterweg wordt een monument voor overleden pasgeboren kinderen onthuld door de oud-directeur van het Westfriesgasthuis Louis Timmer. De proef met drijvende terrassen in de Appelhaven wordt met een jaar verlengd. Daarna zal een definitief besluit genomen worden. Het beleid van de Rijksoverheid bevat een verbod aan de sociale dienst van de gemeenten om huisbezoek af te leggen in het kader van controle op uitkeringsgerechtigden. Wethouder Jan de Boer wil overleg met de staatssecretaris over het beleid dat in Hoorn werd gevoerd. Vooralsnog volgt de gemeente nu de wettelijke regeling. De tulp die vanwege het 650-jarig bestaan van de stad ‘Hoorn’ gedoopt wordt is – tot verbazing van de kroniekschrijver – rood en geel van kleur. Om redenen van gezondheid moet Martin Brozius ervan afzien om ‘Ren je rot’ te presenteren in het programma Wereldcircus Hoorn 650 jaar stad. De vlaggen Hoorn 650 jaar stad blijken erg in trek en worden regelmatig van vlaggenmasten gestolen. De gemeenteraad bespreekt vijf schetsmodellen voor de inrichting van het Oostereiland, maar komt niet tot een keuze. De provincie steunt ook volgend schooljaar het project van de gemeente Hoorn voor intensieve begeleiding van vmbo-leerlingen naar mbo-opleidingen. Het effect van begeleiding in dit schooljaar blijkt zeer positief te zijn. De gemeente treedt op tegen het illegaal in gebruik hebben van openbaar groen. Het museum Turkije – Nederland, een initiatief van Hoornaar Senol Ocakli, betrekt het gerestaureerde gebouw aan de Wisselstraat. Ambassadeur Selahattin Apar en burgemeester Onno van Veldhuizen verrichten de openingshandeling. De tulp ‘Hoorn’, toch rood met een ‘wulps’ wit randje, wordt door de Turkse consul generaal Ahmet Akif Oktay en wethouder Jan de Boer officieel gedoopt. Het Westfries Museum richt een speciale expositie in over de rol van de tulp in oude schilderijen. De algemene raadscommissie blijkt zeer divers te oordelen over plannen om het Runshopping Centre aan de Van Aalstweg uit te breiden. Schrijfster Margreet van Hoorn viert haar 85e verjaardag met een feestje in het Huis Verloren, dat haar door de Stichting Sisyfus wordt aangeboden. De Stichting Grashaven richt op het eigen terrein 15 plaatsen voor kampeerauto's in. De Raad van State oordeelt dat de gemeente Hoorn ten onrechte het eerste recht op aankoop van gronden van W. Balk hanteerde om hem de vrije verkoop van zijn grond in Bangert en Oosterpolder te beletten. Dat recht was in 2004 vervallen. De burgemeester deelt aan eigenaar Dick Bransen mee dat hij het café 't Hoornsche Veerhuis op 7 mei a.s. moet sluiten. Het Gezondheidscentrum Kersenboogerd bestaat 25 jaar. Voor het eerst worden jongeren officieel onderscheiden met een jeugdlintje: Mitch Blaauw, Julia Sluis, Gwen Blanchard, Nino Büch, Damio Büch, Yolanda Benjamins en Rico Klaassen-Bos hebben zich op een bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de Hoornse gemeenschap. In de Oosterkerk worden Henk Kroeze (ridder in de orde van Oranje-Nassau) en Bert Schilder, Maria Schilder-Buis, Femke Uiterwijk, Dick Louwman, Herman Freese, Jan Bakker en Theo Vissie (lid in de orde van Oranje-Nassau) koninklijk onderscheiden.