Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1998

oktober

Op initiatief van Toon van de Wijdeveen wordt het project 'Cultureel Hoorn 2000' opgezet. Het Julianafonds stelt hiervoor fl. 150.000,- beschikbaar. De Hoornse Mixed Hockey Club is de vernielingen aan het complex naast De Nieuwe Steen beu. Als oplossing stelt zij o.a. voor dat de gemeente een sloot tussen het speelveld en het kunststof veld aanlegt zodat dit moeilijker toegankelijk wordt. De Hoornse politiek wil niet praten over afschaffen van de traditionele Lappendag als besluit van de Hoornse kermis, wel over maatregelen om de veiligheid op die dag te verbeteren. Dirigent Henk Groenewegen viert met het koor van het wooncentrum Avondlicht het 25-jarig jubileum. Hij presenteert de bij die gelegenheid opgenomen CD met daarop 23 nummers. De gemeente en de Woningstichting Hoorn onderzoeken of de woonflat van Westerhaven gerenoveerd kan worden. De voorkeur gaat echter uit naar complete nieuwbouw, waarbij dan tevens de ruimte die ontstaat door sloop van de vier visserswoningen aan de dijk daar, zal worden betrokken. De Stichting Kinderopvang Hoorn opent in de wijk Kersenboogerd 'Birasol'(Papiamento voor 'Zonnebloem'), de zesde vestiging voor buitenschoolse opvang en kinderopvang in de gemeente. Door het aanbod aan particulieren om eenmalig de kosten van het verwijderen van graffiti op hun panden te vergoeden hoopt de gemeente dat particuliere eigenaren voortaan zelf de kosten van het schoonhouden zullen betalen. In het voortijdig uitgelekte Kwaliteitsplan Binnenstad Hoorn worden ingrijpende maatregelen aangekondigd: bebouwing van parkeerterreinen in het westelijk deel van de stad, uitbreiding van de singel die het centrum omgeeft en het bouwen van diverse ondergrondse parkeergarages. Geraamde kosten tot 2005: ruim 65 miljoen gulden. De Turks-Islamitische gemeenschap in Hoorn neemt officieel de nieuwe moskee aan de Vredehofstraat in gebruik. De Abdulkadir Geylani moskee is behalve gebedsruimte ook een sociaal cultureel centrum. De vereniging Oud Hoorn is ongerust over de plannen die ontwikkeld worden voor de bouw op de plaats van de brandweerkazerne aan het Kleine Oost: de bebouwing wordt te groot. De r.k. wijkparochie Risdam viert haar 25-jarig bestaan. De Partij van de Arbeid in Hoorn vindt dat er haast gemaakt moet worden met de bouw van 24 woningen voor ouderen op het terrein van het Sint Jozefpark in Blokker. Een rijkssubsidie van fl. 20.000.- voor het bouwplan dreigt verloren te gaan. De begroting van de gemeente voor 1999 sluit met een positief resultaat van meer dan 1 miljoen gulden. Dat zal besteed worden aan de verbetering van de positie van minima, werkzoekenden en gehandicapten. Hoewel de opzet van wijkserviceteams in Hoorn niet gelukt is wil de gemeente toch onderzoeken of er vraag naar is. De gemeente is van plan om de sportvelden van voetbalvereniging De Blokkers te verplaatsen naar een locatie ten zuiden van de IJsselweg grenzend aan het plan Groene Steen in de Kersenboogerd. Door een blunder op het stadhuis kan de vestiging van het kinderspeelparadijs 'Binnenpret' in het Runshopping Center aan de Van Aalstweg niet meer voorkomen worden. Het project past niet in het bestemmingsplan. Wethouder G. van der Meer slaat de officiële paal voor het woningbouwproject 'De Paerel' op het Visserseiland. Tussen de eerste plannen en de uiteindelijke uitvoering zijn door protesten, vormfouten en nieuwe bouwplannen zes jaren verstreken. Het college stelt voor de nieuwe brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal in het Julianapark met een extra verdieping, bestemd voor de regionale brandweer, te realiseren. Omdat de voordelen niet opwegen tegen de kosten wijst het college de plannen voor de aanleg van een rondweg van het bedrijventerrein Hoorn 80 naar de Westfrisiaweg af. In zwembad De Waterhoorn wordt de miljoenste bezoeker verwelkomd. Een 150 meter lange trein waarin onder de naam EurparTrain 20 kunstenaars uit verschillende landen hun werk maken en exposeren, wordt opgesteld op één van de sporen van de Museumstoomtram voor een expositie die tot 11 november duurt. De Woningstichting Hoorn stelt leegstaande woningen beschikbaar aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers voor de opvang van vluchtelingen zonder verblijfsstatus. In het ontwerp-structuurplan voor de nieuwe wijk Bangert/Oosterpolder wordt de bouw van 3.500 woningen voorzien, verdeeld over drie verschillende woongebieden. De gemeente stelt voor om het fietspad langs het Keern tussen de Kromme Elleboog en de Provincialeweg op te knappen. Geraamde kosten: 2 miljoen gulden. Bij gelegenheid van het 130-jarig bestaan van de Openbare Scholengemeenschap West-Friesland, locatie van het Atlas College, wordt het Dr. G. Bouterfonds opgericht. Daardoor worden leerlingen in de gelegenheid gesteld deel te nemen culturele en buitenschoolse activiteiten. Ondernemers op het Kleine Noord verzetten zich tegen plannen van de gemeente om de straat te sluiten voor verkeer zoals dat ook geldt voor het Grote Noord.