Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1998

november

Het CDA in Hoorn stelt voor onderzoek te doen naar de mogelijkheid om in de panden van voorheen Ridderikhoff en Van Schoten aan de Roode Steen een werkproject voor verstandelijk gehandicapten te vestigen. De Stichting Stad Hoorn, de Hoornse Ondernemers Federatie en de Kamer van Koophandel presenteren een rapport over de bereikbaarheid van de bedrijven in de binnenstad. Daarin doen zij o.a. de suggestie een ondergrondse parkeergarage bij de Draafsingel aan te leggen. Het kunstproject 'Hai Koe', waarbij op de Veemarkt geparkeerde auto's door een op een koeienhuid gelijkende hoes worden bedekt, trekt landelijk de aandacht en wordt algemeen gewaardeerd. In het winkelcentrum aan het Betje Wolffplein gaat de dinsdagmarkt van start. Het aan de Van Dedemstraat gelegen Transferium (parkeerplaats voor gebruikers van het openbaar vervoer) wordt officieel geopend. De PvdA in Hoorn stelt voor de bedrijfspanden op het terrein Hoorn80 te slopen en in het gebied een woonwijk te realiseren. De hoge waterstand in het Markermeer zorgt voor problemen bij de intocht van St.Nicolaas: de sluis aan het Hoofd in de haven is gesloten. Het college wijst het voorstel om van Hoorn80 een woonwijk te maken van de hand: de kosten zijn veel te hoog. Museumdirecteur R. Spruit wil niet dat de resten van een Inuit (eskimo) die al 220 jaar tot het Hoorns museumbezit behoren, aan Groenland worden teruggegeven. De Hoornse afdeling van Veilig Verkeer Nederland zal dit jaar niet deelnemen aan de actie fietsverlichting wegens een tekort aan vrijwilligers. De gemeente presenteert het structuurplan Bangert/Oosterpolder. In de reeks kalenders over Hoornse monumenten verschijnt de uitgave 1999 met als onderwerp Hoornse kerken. Het echtpaar M. Beemster-Groet viert het 60-jarig huwelijksjubileum. De restauratie van de hervormde kerk in Zwaag is gereed. De Hoornse politiek wil dat de suggestie om een steiger aan te leggen bij de nieuw te bouwen schouwburg serieus onderzocht wordt. Bij de presentatie van haar 75e boek ('Liefhebben') ontvangt schrijfster Margreet van Hoorn (Gré de Reus) de zilveren legpenning van de stad. Om te bekijken of het huidige emancipatiebeleid ook in de toekomst tot goede resultaten leidt wordt een discussie georganiseerd in het stadhuis en een Adviesgroep Emancipatie Hoorn benoemd. Ondanks een dalend aantal betalende leden van de Openbare Bibliotheek doet de Hoornse bieb het 10% beter dan het landelijk gemiddelde. J. Vlaar uit Blokker maakt bezwaar tegen de plaatsing van zijn boerderij op de monumentenlijst van de gemeente en van het Rijk. Dat doet ook F. van der Werff voor zijn sportschool aan de Draafsingel en F. Schermer voor zijn bedrijfspanden aan het Kleine Noord en op de Dubbele Buurt. De wethouder van cultuur van Hoorn sluit niet uit dat de resten van de Inuit, in het bezit van het Westfries Museum, op termijn terug gaan naar Groenland. De gemeente heeft een beroep ingesteld bij de bestuursrechter in Alkmaar tegen het besluit van het Rijk waarin op de subsidie voor monumenten desastreus wordt gekort. Na een 40-jarige loopbaan, waarvan 24 jaar in Zwaag aan basisschool "De Wingerd", neemt meester Theo van Baar afscheid van het onderwijs.