Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1998

mei

Vanwege gebrek aan toekomstmogelijkheden sluit Hoorns laatste buurtkruidenier, Veul Super, aan de Venenlaan zijn winkel. Met een subsidie van ruim acht ton uit het stadsvernieuwingsfonds zal in de Grote Waal een park worden aangelegd. Daartoe zal het gebouw van de Jules Verneschool worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw en ouderenwoningen. Het eerste weekeinde waarin geëxperimenteerd wordt met vrije sluitingstijden voor de cafés verloopt succesvol. Het landelijk project 'Jeugd in Beweging' leidt ook in Hoorn tot activiteiten. De gemeente is met zes andere aangewezen als proefgemeente en kan daardoor voor tweeënhalf jaar een bewegingsconsulent aanstellen. Als deel 8 in de Bouwhistorische reeks, maar als eerste boek dat door de Publicatie-stichting Bas Baltus is uitgegeven, verschijnt 'Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn'. Uniek en baanbrekend, zo noemen deskundigen het 'huis van de toekomst' aan de Dorpsstraat 180 in Zwaag. Het is door toepassing van veel nieuwe technieken buitengewoon zuinig met energie. In de Oosterkerk wordt het 25-jarig jubileum van het Waterschap Westfriesland gevierd. Stadsarcheologe T. van der Walle zal opgravingen doen aan het Jeudje. Zij hoopt sporen te vinden van een joods wijkje dat daar moet hebben gestaan. De monumentencommissie zal in samenspraak met de openbare bibliotheek een plan ontwikkelen voor de herinrichting van de voormalige kloostertuin tussen Wisselstraat en Kerkplein. Met de uitgave van een boek waarin o.a. de geschiedenis staat beschreven, met een reünie en een grote actie ten bate van de Stichting Doe Een Wens gaat de locatie Werenfridus van de scholengemeenschap Tabor haar 50-jarig bestaan vieren. Het college van Hoorn kiest definitief voor het afsluiten van de Schellinkhouterdijk voor doorgaand autoverkeer. De in augustus 1997 gefuseerde basisscholen De Pontonnier en De Boogerd gaan verder onder de naam 't Palet. Onderzoek tijdens de kermis in 1997 wijst uit dat 250.000 mensen het evenement bezoeken en daar dan zo'n 5,3 miljoen gulden besteden. De Lappendag alleen is goed voor een omzet van bijna 3 miljoen gulden, besteed door 35.000 bezoekers. De aanleg van een transferium achter het station is aanleiding om te onderzoeken of er animo bestaat voor een systeem met parkeervergunningen in de wijk Hoorn-Noord om de te verwachten parkeeroverlast tegen te gaan. In de gemeenteraadsvergadering ondervindt de opstelling van Groen Links wethouder M. Deen inzake de plannen voor (toch) bebouwing van de Blokweer zware kritiek van het CDA en Hoorns Belang. Als vervolg op de uitwerking van de plannen voor de nieuwe schouwburg zal er een inspraakronde worden gehouden over de inrichting van de rest van het gebied aan de Westerdijk en de verkeerssituatie daar. H.V.V. Hollandia behaalt met een 2 - 1 overwinning op Elinkwijk het kampioenschap van de Hoofdklasse A van de KNVB. Om de overlast door zwerfvuil, gevolg van de vrijdagse uitgaansavond, aan te pakken wordt op zaterdagochtend een extra veegronde gedaan in de horeca-gebieden en op het Stationsplein. De Stichting Netwerk ontvangt van het Juliana Welzijn Fonds ruim 3 ton. Het bedrag zal worden besteed aan de aanstelling van een hanggroepjongerenwerker, een cultuurproject in het jaar 2000 en aan een project voor vrouwen in de bijstand. Er worden plannen ontwikkeld voor een grote beschutte speeltuin in het Willem Wiesepark in de Kersenboogerd. De stadsarcheologe T. van der Walle bepleit bij de raadscommissie kunst en cultuur een grotere financiële bijdrage aan archeologisch onderzoek in en rond Hoorn. Kruiswerk West-Friesland en Thuiszorg West-Friesland presenteren plannen voor het nieuw te bouwen 'Zorggebouw' dat aan de Nieuwe Steen zal verrijzen. In de wijk Kersenboogerd zal wekelijks op dinsdag markt worden gehouden op het Betje Wolffplein.