Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1998

juli

De gemeente en het comité Woontoren ABC Nee worden ongenaam verrast door de plotselinge actie van projectontwikkelaars: de bomen langs de Binnenluiendijk worden gekapt. Nog binnen de tijd van de lopende kapvergunning, maar vóórdat het bestemmingsplan is aangepast. En daarop wilde de gemeente wachten. Bewoners van het Venenlaankwartier krijgen op een informatiebijeenkomst nog geen duidelijkheid over de mate waarin de grond van de tuinen vervuild blijkt te zijn. De gemeente wacht op het resultaat van vervolgonderzoek. De Woningstichting Hoorn zal het systeem van inschrijving en puntentoekenning om in aanmerking te komen voor een huurwoning beëindigen. Wel kan men zich aanmelden voor een leegstaande woning. De gemeente trekt 1,1 miljoen gulden uit voor vervanging en aanpassing van verkeerslichtinstallaties. Oud-raadslid E. Boom wordt gekozen tot voorzitter van de Stichting Stad Hoorn. Wethouder J. van Es zoekt mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen tegen een actieposter die in de binnenstad is verspreid als reactie op de onverwachte bomenkap aan de Binnenluiendijk. Projectontwikkelaar Wokke Vastgoed uit Heerhugowaard laat beslag leggen op ruim 4 hectare grond nabij de Gildeweg. De grond is eigendom van de Parochiële Charitas Instelling (PCI) van Westerblokker. Wokke wil zo een koopovereenkomst afdwingen. De werkzaamheden voor de sloop van de Reno-panden op de kop van het Kleine Noord worden stilgelegd wegens instortingsgevaar voor het naastgelegen café Het Plafond. Rijkswaterstaat stelt 1,9 miljoen gulden van de benodigde 3 miljoen beschikbaar aan Hoorn voor de aanleg van vier rotondes. De CDA fractie wijst op het ontbreken van de mogelijkheid om in de Hoornse haven vuil water milieuvriendelijk te lozen. Ook is aan de toezegging dat er een brandstofvoorziening zou komen nog geen gevolg gegeven. Het Hoorns gemeentebestuur wordt door de Stichting Landelijke Geschenkenbon voor de rechter gedaagd vanwege haar garantstelling voor een lening aan de failliet verklaarde Regionale VVV. Daarnaast zijn alle bestuursleden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het overblijvende tekort. Songlines, het kunstproject bestaande uit 9 in de Kersenboogerd verspreid opgestelde palen (16 meter hoog), wordt met een rondwandeling aan de bewoners gepresenteerd. Dirk Beemster maakt bekend dat hij de ontwerper is van het gewraakte affiche waartegen wethouder Van Es juridische stappen heeft ondernomen. Beemster biedt de wethouder zijn excuses aan en verklaart in te zien dat hij met zijn actie te ver is gegaan. Door bezuinigingen van het Rijk op het landelijk monumentenfonds dreigt de restauratie van het orgel van de Koepelkerk aan het Grote Noord te worden uitgesteld. De Stichting Netwerk start in diverse Hoornse wijken het project Stand-by, een zelfhulpprogramma voor vrouwen in de bijstand. De brug en de sluis in het Kleine Oost worden gerenoveerd. Daarna wordt de sluis in eigendom overgenomen door het Waterschap Westfriesland, dat een deel van de kosten bijdraagt. In het gebouw aan het Keern dat voorheen in gebruik was bij de Dienst Landbouw Voorlichting, wordt een spiritueel centrum ingericht. J. de Visser, de eigenaar/bewoner van de panden Binnenluiendijk 3 en 4 schenkt deze monumenten aan de Vereniging Hendrick de Keyser. De panden van het vroegere kostuumverhuurbedrijf Ridderikhoff en Van Schoten aan de Roode Steen worden geschikt gemaakt voor expositie van nieuwe bouwplannen van de gemeente. De bestuursrechter bepaalt dat het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij terecht aan de gemeente geen kapverbod heeft opgelegd voor 165 bomen in het Julianapark.