Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1998

december

De hervormde wijkgemeente in de Eikstraat dreigt door geldgebrek en teruggang van het aantal kerkgangers de eigen predikant te moeten ontslaan. De eerste cliëntenmarkt van de Sociale Dienst in Hoorn wordt goed bezocht. De gemeente presenteert het Wijkverkeersplan Binnenstad. Daarin wordt een totale scheiding van het autoverkeer in de westelijke en de oostelijke helft van de binnenstad voorgesteld. In de Hoornse binnenstad wordt de eerste daklozenkrant "Maxim" verkocht. Voor een distributiecentrum is nog geen onderdak gevonden. De gemeente stelt voor om het complex van de Hoornse Mixed Hockey Club te verkleinen tot twee kunstgras speelvelden binnen een door een sloot omgeven ruimte. Een van de huidige speelvelden zal dan voor de bouw van kantoren beschikbaar komen. Na een 37-jarige onderwijscarriëre neemt rector Jan de Haas afscheid van zijn school 'Oscar Romero'. Bij de eerste van twee voorlichtingsavonden die de gemeente over plannen voor de Bangert/Oosterpolder organiseert, is de belangstelling massaal: De Nadorst is te klein, mensen worden naar huis gestuurd. Plannen van de gemeente om het groengebied Blokweer te bebouwen roepen veel verzet op van mensen die bij de verkiezingen op GroenLinks gestemd hebben. 'Kiezersverraad' is de aantijging. Het Agrarisch Opleidingscentrum Clusius College neemt de nieuwbouw van VMBO-groenschool "Koggenland" aan de Blauwe Berg in gebruik. Het voormalige gebouw aan het Dampten wordt gesloopt. Het voormalige pand van Ridderikhoff aan de Roode Steen wordt ingericht als permanente expositieruimte van Hoornse bouwplannen. Het beeld van top fokstier Adema 21 van de Woudhoeve wordt overgedragen aan het Westfries Museum. Dit markeert tevens de opheffing van Rundveeverbeteringsorganisatie Noord-Holland. Mevrouw H. Kerkman-Elzenaar viert haar 100e verjaardag. Zes bedrijven op Hoorn 80 eisen een bouwstop voor de drie windturbines die aan de Diodeweg geplaatst zullen worden. Volgens de gemeente past de bouw bij de bouwvergunning die in 1990 is verleend aan een ander bedrijf. De Onderwijs Begeleidings Dienst betrekt het nieuwgebouwde pand aan de Blauwe Berg. De vestiging in Wognum wordt verlaten. Op het Stationsplein wordt een AutoDelenstandplaats ingericht ter bevordering van het gezamenlijk gebruik van auto's door bedrijven en particulieren. Negentien jaar nadat de eerste actie ervoor werd gevoerd worden acht parkeerplaatsen aangelegd aan de Karveel en de Klipper in Risdam-zuid. De winkeliers in de binnenstad zijn verdeeld over de openstelling van de winkels op zondag, derde kerstdag. Door een muur van het café The London Cab op de Dubbele Buurt enkele meters op de schuiven in een naastgelegen pand zal voldaan worden aan de eisen die de Drank- en Horecawet stelt. In verband hiermee gedoogt de gemeente het genoemde café voorlopig. De welstandscommissie keurt, ondanks vragen over het opvallende, schuin oplopende dak, het bouwplan voor het appartementengebouw op de hoek van het ABC en de Binnenluiendijk goed. De parkeerbewaking op het P&R-terrein/Transferium aan de Van Dedemstraat wordt van de Dienst Sociale Werkvoorziening overgenomen door het Amsterdamse bedrijf Werken in de Veiligheidszorg. Dit bedrijf zet mensen met een Melkertbaan in en kan door deze rijkssubsidie goedkoper zijn diensten aanbieden. De bestuursrechtbank in Alkmaar wijst de bezwaren die zijn ingediend tegen de bouw van drie windmolens op industrieterrein Hoorn80 af. Uit onderzoek dat op initiatief van de Stichting Liornehuis is verricht, blijkt dat aan de ontwikkeling van een zorghotel in West-Friesland op dit moment geen behoefte is. Kaashandelaar Johan Molenaar neemt na 38 jaar afscheid van de Hoornse weekmarkt op de Turfhaven. De vereniging Oud Hoorn klaagt bij de provincie Noord-Holland over het veelvuldig gebruik van de 'artikel-19-procedure' door de gemeente Hoorn. Met name het toepassen hiervan op het bouwplan voor het Jeudje noemt de vereniging 'oneigenlijk gebruik'. Bloemenhuis Verëll aan de Nieuwstraat gaat, na 128 jaar in Hoorn gevestigd te zijn, dicht. Na afloop van het Oliebollentoernooi in zwembad De Waterhoorn neemt zwemtrainer Jaap van Goor afscheid van Zwemvereniging Hoorn (ZVH). Hij heeft de zwemmers (m/v) 21 seizoenen getraind. Jongeren die voortijdig vuurwerk afsteken en daarbij worden betrapt, krijgen de keus tussen een boete van fl. 110,- of een alternatieve straf via het bureau Halt.