Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1996

september

Op de jaarmarkt in Blokker presenteren zich ook vertegenwoordigers van de partnergemeenten Osthofen (Duitsland) en Beersel (België). Het Overleg Leefbaarheid Binnenstad bepleit de aanleg van een grote parkeergarage onder de te bouwen huizen in het gebied Karperkuil. Zo kan de toenemende parkeerdruk op het centrum van Hoorn opgevangen worden. Op het terrein van woonzorgcomplex Avondlicht aan het Keern worden 40 appartementen gebouwd. Na de bouw hiervan zal Avondlicht 130 verzorgingsplaatsen en 169 woninkjes tellen. Heddes Bouwgroep uit Berkhout gaat zich vestigen in een nieuw te bouwen pand aan het Keern. Er zal plaats zijn voor 60 medewerkers. De jaarlijkse aankoopronde van beeldende kunst vindt voor het eerst plaats via een uitwisseling van werk van kunstenaars uit een andere gemeente. Met Den Helder zijn afspraken gemaakt voor het jaar 1996. Aan de leden van de actiegroep ‘De Cogge moet blijven’ wordt een Eenhoornzegel overhandigd. Aldus wordt steun betuigd aan het streven om het buurthuis in de Risdam zijn bestaansrecht te laten bewijzen. De Dienst Sociale Werkvoorziening gaat ‘op proef’ in ploegendienst het parkeerterrein op het Jeudje bewaken. Hiervoor wordt een landelijke subsidieregeling toegepast. Als onderdeel van het project ‘Beter in de Kersenboogerd’ wordt een ruilbeurs voor klussen opgezet. Aan Jan Broekman (CDA) wordt bij zijn afscheid de bronzen legpenning van de stad uitgereikt als blijk van waardering voor zijn werk als raadslid en wethouder (Sociale Zaken, Welzijn en Volksgezondheid). De Stichting Het Noorhollands Landschap heeft de Leekerlanden aangewezen als reservaat voor het otterproject. Daardoor is er een nieuw obstakel ontstaan voor de plannen van de Gemeente Hoorn om daar een woonwijk en een bedrijventerrein aan te leggen. Bezwaar indienen is niet meer mogelijk: het voornemen van HNL werd bij de Gemeente te laat bekend. Er zijn plannen om op de plaats waar de discotheek op het Nieuwland afbrandde een automatenhal te vestigen. Daarmee zal dan de gokhal aan de Gouw verdwijnen. Buurtbewoners en ondernemers van het Nieuwland hebben bezwaar tegen de plannen. Het West-Friesland College voor Middelbaar Beroepsonderwijs neemt per 1 augustus a.s. de opleiding voor verpleegkundige over van het Westfries Gasthuis. Ook zullen dan de opleidingen van Leekerweide in Wognum en van de Willem Wieseschool door het College worden verzorgd. Door de aanleg van plateaus en verkeersgeleiders wordt de weg door De Hulk veiliger gemaakt. De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit ernstige kritiek op de informatie over de reorganisatie van de Sociale Dienst. De Gemeente Hoorn protesteert tegen de nieuwe subsidieregeling voor monumenten die het Rijk voorstelt. Behalve veel extra werk betekent invoering ervan ook inleveren van zelfstandigheid. Bovendien wordt de kans gemist aan een restauratiesubsidie een onderhoudsverplichting te verbinden. Als onderdeel van een ‘doorstromingsbevorderend project’ stelt het College voor ten behoeve van het Openbaar Vervoer stoplichten te plaatsen op de kruising Koepoortsweg-Draafsingel. Bewoners van Moerbalk, Ceder en Luifel in de Kersenboogerd ondervinden veel overlast van samenscholende jeugd. Zij vragen de gemeente maatregelen te nemen. Het plan om in de wijk Risdam-zuid over te gaan tot een buurtbeheerproject wordt met enthousiasme door de politiek begroet. In de bibliotheek in de Wisselstraat wordt met de expositie ‘Hoorn theatraal’ het architectuurcentrum in gebruik genomen. Het is een initiatief van de Stichting Stimulering Architectuur.