Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1996

mei

Verpleeghuis Lindendael mag beginnen met de nieuwbouw aan de Spaarneweg in de Kersenboogerd: een capaciteit voor 90 bedden in één of tweepersoonskamers en ruimte voor dagbehandeling. Radio Hoorn viert zijn 10-jarig bestaan met speciale programma's, waaronder een poëzie- en literatuuravond, een terugblik op tien jaar sport op de radio en de vertoning van de film Johnny Mnemonic’’. Dat gebeurt op een groot scherm op de Roode Steen, waarbij het geluid via de walkman op de radiofrequentie beluisterd kan worden. Twee ambtenaren uit Songea in Tanzania doen tijdens hun stage op het stadhuis van Hoorn ervaring op met ruimtelijke ordening en met de werking van het belastingsysteem. Op het complex van v.v. De Blokkers wordt in het bijzijn van enige Volendam-profs het nieuwe jeugdhonk geopend door jeugdtrainer Hans Zwagerman. De Gemeente Hoorn koopt een stuk grond aan ter uitbreiding van het bedrijventerrein Westfrisia. Hoorn werkt met een aantal andere gemeenten in de provincie samen aan het project ‘Youthstart’, dat erop gericht is kansarme jongeren en vluchtelingen een betere kans op werk of opleiding te geven. Een groep wijkbewoners uit de Grote Waal die heeft samengewerkt om een afsluitbare parkeergarage onder één van sterflats te realiseren, ontvangt een Eenhoornzegel ter waarde van fl. 3.000 dienstverlening door de gemeente Hoorn. In Zwaag wordt voor de 11e keer in 25 jaar het Beiers Festival georganiseerd. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor het voeren van reclame. De Hoornse bedrijven wordt drie jaar de tijd gegund om zich aan deze regels aan te passen. Een onafhankelijk bureau zal onderzoek doen naar de mogelijkheid tot brancheverruiming in het Runshopping Centre aan de Van Aalstweg. Drs. R.(ieuwert) Blok is 40 jaar als organist en kerkmusicus verbonden aan de Evangelisch Lutherse Kerk. Hij wordt benoemd tot Ridder van de zesde graad in de Orde van Oranje-Nassau. Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier zal voor de grond van het vroegere Witte Badhuis een pachtprijs berekenen waarin rekening wordt gehouden met de bestemming van de grond. Voor de exploitatie van de toekomstige nieuwe schouwburg zal dat consequenties hebben. Uit het Fonds Reserve Sociale Vernieuwing wordt voor 1997 ruim fl. 300.000 bestemd voor de opvangklas voortijdige schoolverlaters, de crisisopvang voor jongeren en het Jongeren Preventie Project. Buurtbewoners blijken pas op het allerlaatste moment geïnformeerd te zijn over de komst van kermisattracties van de Voorjaarskermis op de Vale Hen en Dubbele Buurt. Na restauratie van het winkelpand en woonhuis wordt in ‘De Gekroonde Jaagschuit’ aan het Breed de verkoop van koffie en thee officieel hervat. In de Hoornse politiek begint twijfel te groeien over het aantal nieuw te bouwen huizen in de komende tien jaar. De kermisexploitanten uiten hun onvrede over de resultaten die op de nieuwe locatie van de Voorjaarskermis zijn behaald. Zij wensen ook herstel van de vroegere situering. De PvdA in Hoorn maakt zich zorgen over de ongebreidelde groei van horeca-uitstallingen in de binnenstad. Zij vraagt het College om een “kordaat beleid van handhaving” van de geldende regels. Oorzaak van schade aan de kunststof atletiekbaan aan de Blauwe Berg blijkt de activiteit van mieren aldaar te zijn. Herstel kost tienduizenden guldens. Geldgebrek van de Gemeente staat noodzakelijk herstel van veel straten in de weg. De Gemeente zal de activiteiten van de Stichting Het Paard jaarlijks ondersteunen met fl. 5.000 zodat het Nationaal Kampioenschap Ringsteken en de traditionele Harddraverij doorgang kunnen blijven vinden. Het College besluit het plan voor het zogenaamde weekendmodel voor afsluiting van de binnenstad voor autoverkeer in te trekken. Het stelt een nieuw onderzoek voor naar de verkeerssituatie in het centrum. De tarieven voor parkeren aan de rand van de stad worden verlaagd. Voor het personeel van bedrijven in de binnenstad zal een jaarvergunning voor parkeren op het Pelmolenpad worden ingevoerd. Bij een praktijkoefening van het personeel doet de NS met de supersnelle Thalys-trein het station van Hoorn aan. Groot onderhoud van de dijk Achter op 't Zand maakt verwijdering van de steigers van particulieren daar noodzakelijk. De Gemeente meldt een schade van miljoenen guldens aan de wegen als gevolg van de strenge winter. Herstel van de schade aan de Provincialeweg op gemeentelijk grondgebied zal gefaseerd plaatsvinden. Het Kwaliteitsplan voor de Binnenstad leidt tot de conclusie van B. en W. dat de cultuur en het wonen in de binnenstad onderbelicht zijn gebleven. Daarom dient de werkgroep anders te worden samengesteld. De vernielingen in de afgelopen Luilaknacht blijken in hoofdzaak gepleegd te zijn door jeugd van 13 tot 15 jaar. De verbouw of renovatie van een bestaande woning met gebruikmaking van milieuvriendelijke toepassingen kan onder zekere voorwaarden voor de meerkosten daarvan worden gesubsidieerd. De coalitiepartij D'66 en oppositiepartij GroenLinks verklaren zich tegen bebouwing van de Leekerlanden, omdat er nog teveel onduidelijkheden zijn. Bij een schietpartij tijdens een ruzie in een café aan de Breestraat komt een 26-jarige man om het leven. De 21-jarige dader is nog dezelfde dag opgepakt. Winkelpassage De Blauwe Steen wordt gemoderniseerd en wordt bij de entrees voorzien van een nieuwe natuurstenen omlijsting.