Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1996

maart

Projectontwikkelaar Skilla stelt voor het nieuw te bouwen uitgaanscentrum op het terrein van het voormalige Witte Badhuis aan de gemeente te verhuren voor een jaarlijks bedrag van maximaal fl. 1.850.000. De Hoornse politiek dringt aan op een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van het al dan niet toestaan van meer winkelbranches aan de Dr. Van Aalstweg. De eis van de Belangenvereniging Bewoners Havenkwartier en de milieufederatie Noord-Holland dat de Watersportvereniging moet stoppen met de aanleg van een parkeerterrein in het Julianapark, wordt afgewezen. De Appelbuurt in Blokker wordt ‘regelmatig bezocht’ door inbrekers. Een kaart van West-Friesland en Waterland uit 1615-1620, bewaard door het WestFries Museum, wordt ten toon gesteld op de expositie van schilderijen van Johannes Vermeer in Den Haag. Deze kaart is in een aantal schilderijen van Johannes Vermeer te herkennen. Burgemeester en Wethouders van Hoorn zijn ontevreden over de manier waarop Het Samenwerkings Orgaan West-Friesland de volwasseneneducatie vorm geeft. Ook stelt het College voor om onderzoek te doen naar het privatiseren van het afvalverwijderingsbedrijf en het onderzoeksbureau van het S.O.W. De Vereniging Oud Hoorn vindt dat het historisch karakter van Hoorn onvoldoende wordt benut in het kwaliteitsplan voor de binnenstad. Criminaliteit, verpaupering en leegstand van woningen zijn zaken waarover een groot deel van de bewoners van Risdam-noord zich zorgen maakt, zo blijkt uit een onderzoek door welzijnsstichting Netwerk. In wijkcentrum Risdam gaat een cursus van start om ouderen te leren omgaan met moderne apparatuur. Het tweedaags benefietfestival ‘Dik feest’ in sporthal De Opgang leidt tot een tekort van 3 a 4 duizend gulden voor de Stichting Kindervakantiespelen. De fractie van de VVD stelt in reactie op het eerste deel van het Kwaliteitsplan Binnenstad Hoorn dat het huidige Verkeersplan niet kan worden uitgevoerd. Het Museum van de Twintigste Eeuw wordt officieel geopend door de directeur van de VVV Noord-Holland, T. van Hövell tot Westerflier. Het werd bijna twee jaar eerder reeds in gebruik genomen. Het Hoornse Emancipatie-centrum Salto kent zijn onderscheiding in verband met de internationale vrouwendag toe aan Judith van Wegen van de Oppascentrale West-Friesland. De leiding van het Westfries Gasthuis neemt zich voor de bouw van een nieuw ziekenhuis desnoods via de rechter af te dwingen. Er wordt een begin gemaakt met de herinrichting van het Kleine Noord. Na 33 jaar sluit Stoffenmode Verberne de deuren van het pand Grote Noord 54. De directeur van Groot Internationaal Transport bv. heeft plannen om in de loods aan de Holenweg een discotheek met dansruimte voor ruim 1600 personen te vestigen. Aan de rand van de wijk Kersenboogerd zullen 2000 bomen worden gerooid ten behoeve van woningbouw. De fractie van GroenLinks stelt voor om - in het kader van nieuwe wetgeving ter bestrijding van werkeloosheid - een Werkgelegenheidsfonds in het leven te roepen. Dat moet gevormd worden uit gelden van het grondbedrijf, van het fonds voor de sociale vernieuwing en mogelijk uit nieuwe Europese fondsen. Omwonenden van het Vredehofbad maken bezwaar tegen de verkeersdruk in Hoorn-noord, niet tegen de vestiging van De Blauwe Schuit en de Islamitische Stichting in het vrijkomende gebouw. In een notitie over gemeentelijke schaalvergroting geeft het College van Burgemeester en Wethouders aan ‘binnen afzienbare termijn’ aan te sturen op grenscorrectie. Schippers van de chartervaart gaan via een magneetkaart betalen voor de afname van elektriciteit in de Hoornse haven, een primeur voor Nederland. Een Eenhoornzegel van de Gemeente Hoorn wordt toegekend aan de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Hoorn. Dit vanwege deelname aan het project ecologisch oeverbeheer, onderhoud en controle van vogelnestkasten en het verzorgen van rondleidingen. Het waterschap West-Friesland zal verhuizen naar een nieuw te bouwen kantoor aan de Willemsweg. De gemeente koopt de vrijkomende panden aan het Grote Oost aan voor fl. 1,7 miljoen. De fraai gerestaureerde Lutherse kerk aan de Ramen is officieel in gebruik genomen. Burgemeester Janssens verricht de openingshandeling. De renovatie van de Koepoortsbrug leidt tot gedeeltelijke afsluiting voor het verkeer. De bijzondere begroeiing van de brugwanden wordt door de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging veilig gesteld.