Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1996

juli

Het Hoorns Gemeentebestuur maakt ernst met de handhaving van regels en stelt voor een ‘avondcontroleur’ aan te stellen voor toezicht op foutparkeerders en terrassen. Met overgrote meerderheid gaat de Gemeenteraad akkoord met het plan om schouwburg Het Park en een hotel in eigen beheer te realiseren op het terrein van het Witte Badhuis. Actie door de Gemeenschapsraad van Zwaag, ingezet tegen het voornemen om een kavel grond op de hoek Koewijzend/Groenewoud ten behoeve van woningbouw te verkopen, leidt er toe dat het College het plan terugneemt. De Gemeenteraad gaat akkoord met het verstrekken van een krediet van fl. 725.000 voor de aanpak van de achterstand in de werkzaamheden van de Sociale Dienst. De raad geeft daarbij aan dat de verantwoordelijke wethouder haar politieke lot aan de resultaten van die aanpak dient te verbinden. De Hoornse parkeerpolitie houdt op te bestaan. De werkzaamheden worden overgenomen door de regiopolitie Noord-Holland Noord met een proefperiode van zes jaar. Bij gelegenheid van haar afscheid na tien jaar als raadslid voor de Partij van de Arbeid ontvangt Mevr. E. Visser de bronzen legpenning van de Gemeente Hoorn. Raadslid C. van Enkhuizen (GroenLinks) uit ongenoegen over de wijze waarop de besluitvorming over aanschaf en vervanging van de slagbomen bij parkeerterrein 't Jeudje plaatsvond. Ondernemer P. Karsten uit Oosterblokker dient een plan in voor de vestiging van een multifunctioneel horeca-centrum op de hoek Provincialeweg/ Keern: naast een aantal restaurants zal er ook ruimte zijn voor een grand café, een dansgelegenheid en een bioscoop. De restauratie van de Koepoortsbrug is voltooid. Onderzoek van de Kamer van Koophandel toont aan dat de chartervaart voor Hoorn van grote economische betekenis is en dat er, vooral aan de wal, nog meer van de bruine vloot geprofiteerd zou kunnen worden. Wethouder G. van der Meer spreekt de verwachting uit dat er rond het jaar 2000 begonnen wordt met het bebouwen van de Bangert en de Oosterpolder. De verwerving van de grond vormt echter een probleem. Op het terrein van locatie Berkhouterweg wordt begonnen met de nieuwbouw van 21 lokalen voor Scholengemeenschap Tabor. In het afgelopen weekeinde is brand gesticht bij basisscholen De Pontonnier en De Ark, in de Huesmolen (sporthal), en in het gebouw van basisschool Jules Verne in de Grote Waal. Naar aanleiding van de verdrinkingsdood van een drie-jarig jongetje in de Nieuwendoorngracht herhalen omwonenden met klem hun verzoek om veiligheidsmaatregelen te nemen. Enkele dagen na de installatie ervan zijn de nieuwe slagbomen bij 't Jeudje ten prooi gevallen aan vandalisme. Tegen het ontwerpbestemmingsplan voor bebouwing van het Visserseiland zijn 12 bezwaarschriften ingediend. De Hoge Raad oordeelt dat de Gemeente Hoorn drie jaar lang niet heeft voldaan aan alle voorwaarden om de verordening voor uitgifte van parkeervergunningen van kracht te laten zijn. Door een grote gift van het Bisdom Haarlem is de komst van een crisisopvang voor West-Friese jongeren een stap dichterbij gekomen. Het centrum moet worden opgezet door het Jongeren Maatschappelijk Werk en de Stichting Opvangcentrum Hoorn. D66 in Hoorn stelt voor om bij de bouw van een schouwburg op het terrein van het voormalige Witte Badhuis een buitentheater te realiseren. Mensen met een minimum inkomen komen in aanmerking voor een koudetoeslag van maximaal fl. 125 per huishouden vanwege de laatste extreem koude winter. Ruud van Wijk en Gijs Honing zijn de Hoornse deelnemers aan de 5000 km lange fietstocht van Moermansk naar Zaandam, waar op 7 september de Peter de Grote Manifestatie van start gaat.