Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1996

februari

Adjunct-directeur P. Schoon neemt afscheid van de Katholieke Technische School St. Jozef na een dienstverband van ruim 36 jaar. Onderzoeksbureau Omegam constateert dat het water van de Karperkuil ernstig is verontreinigd. Ger Husmann wordt door s.v. Zwaluwen '30 onderscheiden met de Gouden Zwaluw. De tentoonstelling ‘De Beatles in Hoorn’ in het museum van de 20e Eeuw trekt veel bezoekers. De Gemeente Hoorn verzoekt Rijkswaterstaat om extra bijdragen in verband met de aanleg van een transferium (parkeergarage voor forensen) achter het station NS. Het Zorg Innovatie Platform West-Friesland (ZIP) meldt dat vermindering van het aantal plaatsen in verzorgingshuizen tot financiële problemen leidt bij het aanbieden van thuiszorg. De Stichting Tamara is door het Surinaamse ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling gevraagd om hulp bij het opzetten van moestuinprojecten. Hollandia-atleet Bouke Pitstra wordt Nationaal Kampioen Veldlopen bij de categorie mannen van 45 jaar en ouder. Watersportvereniging Hoorn zorgt voor commotie door bomen te kappen in het Julianapark voordat de vergunning daartoe van kracht is gegaan. Dat werd gedaan voor de aanleg van een parkeerterrein en een nieuwe toegangsweg naar het clubgebouw. Als noodvoorziening voor de in de nieuwjaarsnacht afgebrande basisscholen worden op drie plaatsen in de Grote Waal tijdelijke schoollokalen geplaatst. Het Anti-Discriminatie Bureau voor West-Friesland zal werkzaam zijn vanuit een kantoor in Alkmaar. De rage om ‘flippo's’ te sparen brengt moeders en kinderen op de been voor een ruilbeurs in het wijkcentrum van de Grote Waal. Men ziet voorlopig af van de realisatie van een milieu-educatief centrum bij de herinrichting van het Julianapark. Plannen voor de herinrichting van de Roode Steen lijken een compromis, maar ondervinden bij de presentatie ernstige kritiek van betrokken horecaondernemers. Bij de presentatie van het fotografisch jaarboek ‘Hoorn oh ja 1995’ in het Museum van de Twintigste Eeuw ontvangt het comité ‘Woontorens Nee’ een Eenhoornzegel van de gemeente Hoorn. In het Westfries Gasthuis start Dr. Kazem een praktijk voor plastische chirurgie waarbij gebruik gemaakt wordt van UltraPulse-laser techniek, een primeur in ons land. Mw. I. Beerepoot richt met twee andere leden van de vrouwen-adviescommissie een afdeling op van De Voetgangersvereniging in Den Haag. In cultureel centrum De Plataan exposeert de familie Van Paassen werkstukken als resultaat van een scala aan hobby's. De Kamer van Koophandel en het Samenwerkings Orgaan West-Friesland spreken hun voorkeur uit voor de aanleg van een bedrijventerrein in de Leekerlanden ten westen van Hoorn. Door fusie van de scholen Edmar Vergouwen uit Opmeer en St. Jozef, St. Margriet, Oscar Romero en Werenfridus uit Hoorn ontstaat per 1 augustus 1996 de grootste scholengemeenschap in de regio. De school wordt gevestigd op de drie reeds bestaande vestigingen aan Dampten, Bouwsteen en De Keijzerstraat. Door deelname van Carlo Strijk aan de KRO-televisiequiz Waku-Waku verwerft kinderboerderij De Waalrakkers een gift van fl. 2.000. In het afgelopen jaar is het record aantal van 583 nieuwe woningen in Hoorn opgeleverd. Plannen voor een nieuw tankstation van Van Zijl aan de Willemsweg worden door de omwonenden pertinent afgewezen. Toch gaat de gemeenteraadakkoord met het voorstel van B. en W. tot totale verplaatsing naar de zuidkant van de weg. Het plan voor de herinrichting van het gebied Julianapark/Schellinkhouterdijk ondervindt bij de presentatie in de raadscommissies veel kritiek. De Stichting Stad Hoorn kent de Valentijnstaart 1996 toe aan Henk Brugmans vanwege zijn inzet voor vooral de sportvereniging Always Forward. In de nieuwe uitgangspunten voor de bebouwing van het Visserseiland wordt rekening gehouden met de wensen om wonen en recreatie te combineren in een kleinschaliger project. Zeeman Vastgoed schrapt de bioscoop uit de plannen voor de Parkboulevard. In Zwaag wordt het carnaval weer gevierd met een uitbundige optocht van zo'n 60 praalwagens en groepen. De stuurgroep HES-zone (Hoorn, Enkhuizen, StedeBroec en Drechterland) acht bouwen in de Leekerlanden onontkoombaar als Hoorn centrumstad blijft in de toekomstige plannen voor woningbouw in de regio. De afdeling West-Friesland van de Echte Nederlandse Fietsers Bond (ENFB) verzet zich tegen de plannen om tegen de Westerdijk, ter hoogte van de Middelweg, een trap te bouwen. Aanpak van achterstallig onderhoud aan de Blauwe Berg zal ruim fl. 120.000 gaan kosten. Stichting Stad Hoorn en organisator Danny van Soelen zetten in de komende zomer weer thema-dagen op. Afnemende Rijkssubsidies brengen de Woningstichting Hoorn ertoe te overwegen dure huurwoningen te gaan verkopen en koopwoningen te bouwen. De Turkse stad Oquzeli wil komen tot een stedenband met Hoorn gezien het grote aantal immigranten uit die regio dat zich in Hoorn heeft gevestigd. Op de Rijnweg en de Wogmergouw zullen verkeersgeleiders worden aangelegd om de veiligheid te verhogen. Het Samenwerkings Orgaan West-Friesland stelt voor om de gemeente Hoorn de plannen voor het recreatiegebied Julianapark/Schellinkhouterdijk zelf te laten ontwikkelen en uitvoeren.