Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 7: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun handel

550
Een reclameplaat met een kleurig beeld van de kaasmarkt rond de eeuwwisseling. De plaat is uitgegeven door de firma Utermöhlen, die destijds een gerenommeerde zaak in kaas en wijn had (WFM).