Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 3: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun reislust

430
Op dit schilderij van H. Goderis uit omstreeks 1625 is een veerkaag te zien, die een geregelde passagiersdienst op Amsterdam onderhield (WFM).