Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 2: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun zieken en armen

430
De binnenplaats van het St. Pietershof, eind vorige eeuw geschilderd door C. P. Visscher. Al vier eeuwen lang wonen er bejaarden in dit vroegere klooster (WFM).