Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 1: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun rijke verleden


De rijk versierde gevels van de Nieuwstraat met daarachter de Grote Kerk, geschilderd door I. Ouwater in 1784. Het gebouw rechts diende na 1795 lange tijd als stadhuis (WFM).