Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

In Memoriam Ton van Weel, 1946-2024   (15-02-2024)

Ton van WeelOud-voorzitter Ton van Weel is op 12 februari j.l. onverwacht in Beverwijk overleden. Hij was van 1986-1994 secretaris van de Vereniging Oud Hoorn en vervolgens tot 2006 voorzitter..

Onder zijn leiding zijn veel zaken tot stand gekomen: een verenigingsgebouw, de Publicatiestichting Bas Baltus, een nieuw logo, modernisering van het kwartaalblad, de organisatie van de werkgroepen en een website.

Ton van Weel was planoloog en geograaf en als docent en conrector tot aan zijn pensionering werkzaam op het Werenfridus Lyceum. Zijn belangstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad uitte zich in artikelen in het kwartaalblad over nieuwbouwplannen in de stad,  bedreigingen in de ‘schillen’ rond de binnenstad, de groei van Hoorn en de cultuurhistorische waardenkaart van West-Friesland.

Ton van Weel

Ton was een dynamische en markante voorzitter. Hij was een belangrijke stimulans voor nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging. Ook was hij activistisch als hij bedreigingen signaleerde van het historisch erfgoed.

Mede door zijn inzet speelde de vereniging een belangrijke rol in discussies over de cultuurhistorische waarden van de stad en toonde hij zich een actieve lobbyist richting het gemeentebestuur.

Waar we vroeger ‘tegen’ waren’, zei hij in een interview met het Noordhollands Weekblad in 2003, ‘is nu veranderd door in vroeg stadium te overleggen. We lobbyen wat af om op bepaalde punten in de stad de nieuwe inrichting aansluiting te laten vinden met wat de historie ingeeft’.

Voor zijn vele werk voor de Vereniging is Ton koninklijk onderscheiden bij zijn afscheid in 2006. (zie afscheid) Ook is hij erelid van Oud Hoorn. (Zie ereleden). Wij zullen Ton herinneren als een inspirerende bestuurder, die Oud Hoorn met veel daadkracht en elan heeft geleid.

 

Nelleke Huisman

 

 

Nieuwsarchief