Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Nieuwjaarsspeech 2024 + statistiek   (05-01-2024)

oudhoorn

Hier treft u de door de voorzitter Jaap van der Hout uitgesproken Nieuwjaarsspeech aan met diverse doorklikmogelijkheden. [Red.]

Beste mede vrijwilligers, burgemeester Jan Nieuwenburg en andere aanwezigen, we mogen terugkijken op een mooi en soms droevig 2023. Droevig omdat ons erelid Leo Hoogeveen onverwachts niet meer onder ons is naast vrijwilligerArie vanZoonenenoud-bestuurslidYpe Hangelbroek.  Aan hen denken we terugmet waardering en respect voor wie zij waren. 

Daarnaast moeten we een paar vrijwilligers missen die langer dan verwacht in de lappenmand zitten, hen wensen we sterke en beterschap. 

Maar het mooie overheerst, een prachtig druk jaar in het teken van de slag op de Zuiderzee. Met onze burgemeester in ons midden moeten we natuurlijk ook de zeven Westfriese burgemeesters bedanken die door hun inzet en een subsidie voor activiteiten rond de viering van de slag in onze regio mogelijk hebben gemaakt en zo de geschiedenis voor een grotere groep weer wat zichtbaarder en beleefbaarder hebben gemaakt.

Ron DolBinnen onze vereniging bedank ik iedereen die zich voor dit mooie herdenkingsjaar heeft ingezet als gids, lid van onze werkgroep lezingen, kwartaalblad en  educatie. Maar we moeten vooral even stil staan bij de rol die ons bestuurslid Ron Dol in dit feestjaar heeft gespeeld. Ron is al jaren geleden begonnen met het onder de aandacht brengen van dit jubeljaar en de mogelijkheid om dit als een permanent feest in Hoorn mogelijk te maken. Dankzij Ron hebben we nu al twee prachtige weekenden beleefd in onze stad rond de herdenking van de slag op de Zuiderzee en laten we hopen dat er nog vele mogen volgen. Een applaus verdient Ron zeker voor deze inzet. 

 

 

Koos van BockxmeerEr zijn heel veel vrijwilligers actief voor onze vereniging. Met de man die ik er nu uitlicht bedank ik alle vrijwilligers voor hun inzet van het afgelopen jaar. Dit jaar zet ik iemand in de schijnwerpers die in de achtergrond actief is, Koos van Bockxmeer. Koos brengt al sinds 1997 jaarlijks de kroniek van Hoorn uit. Een overzicht van alle dagelijkse gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. Koos stopt er dit jaar mee en ik dank hem voor de inzet in de afgelopen jaren.  

 

Cursisten ontvangen oorkondeWe hebben het afgelopen jaar onze honderdste Poorter mogen begroeten dankzij de populaire cursus cultuurhistorie. Dank aan Anja Morit voor het opzetten en leiden van deze cursus. Laten we hopen dat er naast de al aanwezige 112 poorters in onze stad er de komende jaren nog velen mogen volgen.  

 

Dit jaar werden we weer verblijd met vier prachtige kwartaalbladen en vele fraaie tentoonstellingen. Het lijkt altijd zo vanzelfsprekend maar er zit een enthousiaste gedreven redactie achter die ons steeds weer doet verbazen met fraaie artikelen en exposities.  Dat geldt natuurlijk ook voor onze werkgroep lezingen die dit jaar 9 lezingen hebben georganiseerd.  

Onze werkgroep toekomstvisie is hard en inspirerend aan het werk, vooral het betrekken van jongeren bij onze vereniging is een belangrijk onderwerp van de werkgroep. We hebben dit jaar 141 nieuwe leden mogen verwelkomen maar daar zitten weinig jongeren onder. Maar het goede is dat we meer nieuwe leden krijgen dan er zich afmelden. Het zou mooi zijn als dit jaar ons tweeduizendste lid ook een jonger persoon zal zijn. 

Gidsen begeleiden deelnemers langs de BierkadeNaast de goedbezochte stadswandelingen rond de slag op de Zuiderzee hebben onze gidsen ook dit jaar weer ruim twaalfhonderd mensen in onze stad mogen verblijden met prachtige verhalen over veel verschillende onderwerpen. 

  

De werkgroep stadsontwikkeling volgde ook dit jaar weer de ontwikkelingen in de stad en heeft onder andere geleid tot een werkgroep Hoorn Noord samen met de stichting Stadsherstel en bewoners van Hoorn Noord. Samen volgen we de plannen van de woningcorporatie en de gemeente en geven we gevraagd en ongevraagd advies over de plannen voor deze wijk. 

 

Onze werkgroep “Hoorn, huizen, straten, mensen blijft op de donderdagen mensen helpen bij hun onderzoeken. En wordt daarbij geholpen door onze groeiende kennisbank en de Leopedia die daarin wordt opgenomen. Onze Kennisbank en beeldbank groeit nog dagelijks en voor onze vrijwilligers kan dat met thuiswerk gebeuren en ook hier in gezamenlijkheid binnen ons clubhuis. Wat me weer brengt bij onze ICT. 

We hebben een mooie en uitgebreide website die veelvuldig wordt bezocht [Red. 76.503]]als u de het aantal bezoekers wilt weten en andere wetenswaardigheden daar achter verwijs ik u graag naar deze statistiek. Dat geldt ook voor Facebook waar we een stijging zagen van het aantal bezoekers [Red. 40,3%] en volgers [Red. 2340]. 

Vooruitkijken hoort ook na het terugblikken op het afgelopen jaar, nu bij onze buren het ventilatiesysteem wordt geplaatst gaan we ook kijken of 1+1 meer is dan 2. Kansen voor beide partijen waardoor er een aantrekkelijkere culturele mix ontstaat die misschien ook meer leden naar ons clubhuis kan trekken zodat het Pakhuis nog veel meer kan uitgroeien tot het praathuis van de vereniging. Ook dit jaar kunnen onze leden en de inwoners van Hoorn en onze regio weer rekenen op onze bekende activiteiten dankzij jullie inzet. Een nieuw onderdeel gaat een kunstwedstrijd vormen op de grens van kunst en erfgoed. We hopen deze activiteit om de twee jaar te herhalen rond de open monumentendag. 

Ik wil nu het glas heffen op een mooi jaar voor onze vereniging en iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid en in het bijzonder onze burgervader, Proost op 2024. 

 

Nieuwsarchief