Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

          Berichten voor de toekomst   (22-09-2023)

oudhoorn

Nieuwsbrief van de werkgroep ‘Toekomst Vereniging Oud Hoorn’ – september 2023

De werkgroep streeft naar een vereniging die open staat voor verandering, waar verschillende leeftijdsgroepen zich thuis voelen. Een vereniging waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waarbij vrijwilligers en leden actief betrokken zijn. 

In de werkgroep hebben zitting: Frans van Iersel, Rita Lodde, Daphne Luijters, Jaap van der Hout, Ron Dol, Arnoud Lansdaal, Cokky Bronsgeest, Peter Foss, Nelleke Huisman en Arnoud Schaake.

De bijeenkomsten van de werkgroep zijn openbaar.

Op vrijdag 8 september besloot de werkgroep voor de komende maanden de volgende activiteiten te organiseren.

  1. De werkgroep ontwikkelt een advies aan het bestuur voor de opzet van een vrijwilligersplatform. Dit platform heeft tot doel het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en wil hiermee onder andere de betrokkenheid van de vrijwilligers vergroten.

 

  1. In maart wil de werkgroep een gezellige bijeenkomst organiseren: ‘De stad is jarig’. Deze bijeenkomst staat open voor leden en belangstellenden. Doel is betrokkenheid te bevorderen en de vereniging te presenteren aan de stad.

 

  1. Op donderdagavond 30 november zullen jongeren in gesprek gaan over de vraag, hoe we jongeren kunnen interesseren voor (lokale) geschiedenis. Indien mogelijk zullen we de deelnemers aan dit jongerenpanel betrekken bij een activiteit.

 

  1. De bestuurlijke verjonging van de vereniging is een kwestie van lange termijn. Alle leden van de vereniging zal worden gevraagd na te gaan of ze uit willen kijken naar jonge(re) mensen die mogelijk interesse hebben voor een bestuursfunctie. (groepje samenstellen voor publiciteit hierover)

 

  • De werkgroep stelt het bestuur voor een openbare discussiebijeenkomst te organiseren waarbij de vragen van de enquêtes over het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen centraal staan.

 

  • Daphne Luijters onderstreept het belang te werken met eigentijdse vormen van communicatie, die voor jongeren aanspreekbaar zijn zoals Instagram en het ontwikkelen van een podcast. Zij is van mening dat het lidmaatschap van de vereniging voor jongeren niet zaligmakend is, het gaat vooral om het wekken van interesse voor de geschiedenis bijvoorbeeld door eenmalige activiteiten aan te bieden.

 

  • Volgende bijeenkomst zal een voorstel op tafel liggen met betrekking tot de financiering van publicaties

 

  • De volgende bijeenkomst is op donderdagavond 9 november om 20 uur in het Pakhuis . Bestuursleden worden uitdrukkelijk gevraagd aanwezig te zijn.

 

Vragen en opmerkingen: info@oudhoorn.nl (werkgroep Toekomst)

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsarchief