Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Onderwerp: Nieuwsbrief Behoud Hart van Noord, nummer 1, juni 2023   (06-06-2023)

Onderstaande brief sluit aan bij de bespreking van Hoorn-Noord die 22 april plaatsvond in de ledenvergadering. De Vereniging Oud Hoorn ondersteunt inhoudelijk de gedachte dat de bouwstijl van Hoorn-Noord kenmerken bevat van de Wederopbouw

Beste bewoners,

Op onze brief die we bij u in de bus hebben gedaan zijn meerdere reacties gekomen. Bewoners van 41 adressen hebben aangegeven voor renovatie en tegen de sloop te zijn. 6 daarvan zijn ook bereid om zich aan te sluiten bij het actiecomité. Heel fijn! Zodra iets nodig is, roepen we u bijeen!

Graag willen wij u op de hoogte brengen van de meest recente ontwikkelingen.

– In de ledenvergadering van Oud Hoorn van 22 april jl. is bij de rondvraag aandacht gevraagd voor onze wijk en heeft Oud Hoorn haar steun toegezegd. Uiteraard is zij zelf geen onderdeel van het actiecomité en kan zij alleen met historische feiten en met brieven richting Intermaris en Gemeente Hoorn iets doen.

– Er is ook contact gezocht met Stichting Stadsherstel en het lijkt er op dat ook zij ons wil steunen.

– Een van de effectiefste instrumenten waarvan corporaties die willen slopen gebruik maken is herhuisvesting. Dat blijkt ook in onze wijk, waar al veel woningen anti-kraak zijn bewoond. Al voordat de sloopplannen algemeen bekend worden krijgen bewoners die willen verhuizen sloopurgentie aangeboden; en vervolgens kunnen de woningen anti-kraak worden verhuurd; die nieuwe huurders hebben dan geen rechten op herhuisvesting. Het gevolg is vaak dat al lang voordat een officieel sloopbesluit is vastgesteld een zodanig groot deel van de huurders uitgeplaatst is dat de rest weinig meer heeft in te brengen en het ook opgeeft. Dit soort ‘social engineering’ is in veel landen verboden, maar in de Nederlandse sociale huursector gewoon standaardprocedure. Er wordt uitgezocht of het rechtmatig is dat sommige woningen in onze wijk al als anti-kraak woningen worden aangeboden en als zodanig worden bewoond.
In ieder geval hebben de bewoners van de huurwoningen al een brief van Intermaris ontvangen dat het Sociaal Plan nog niet in kan gaan in tegenstelling tot eerdere berichten.

Ons advies is om, zolang er nog geen Sociaal Plan is, nog niets te doen!

– Er is een facebookgroep aangemaakt waar u lid van kan worden. Hierop kunt u alle NHD artikelen vinden die over de plannen met onze wijk gaan en artikelen uit andere kranten over sloop en renovatie. Ook vindt u bij het tabblad "bestanden" documenten die interessant kunnen zijn, zoals een brief van Oud Hoorn die naar de Gemeenteraad verstuurd is in 2022.

De pagina heet Behoud Hart van Noord en is te vinden op https://www.facebook.com/groups/723874742753959 . Nodigt u geïnteresseerden uit om er lid van te worden?

– Op donderdagavond 1 juni is er een bijeenkomst geweest van Leefbaar Hoorn-Noord. Hier zijn ook de bouwplannen van onze wijk besproken. Bouwontwikkelingen Hoorn-Noord (toelichting en proces)

Programmamanager van de Gemeente Hoorn geeft aan de hand van sheets een toelichting op de bouwontwikkelingen Hoorn-Noord.

Het proces is dat in september 2023 een brief komt over de ontwikkelingen en een bijeenkomst voor de bewoners. Dit gaat georganiseerd worden door Intermaris en de Gemeente. Er is gevraagd of zij de koophuizen niet willen vergeten. Is toegezegd dat de koophuizen meegenomen worden in de informatievoorziening.

Intermaris moet eind van het jaar met een sloopbesluit komen en daarin worden verschillende scenario’s genoemd. In het sloopbesluit moet o.a. staan de voorlopige datum van de sloop en de voorlopige datum van herhuisvesting. De vraag is gesteld of renovatie nog een optie is. De programmamanager gaf aan dat dit niet het geval was. Vervolgens kwamen veel emotionele reacties vanuit de zaal. Het is een financieel verhaal en Hoorn moet verdichten. (duurdere en middel dure huizen) Ook werd de vraag gesteld of er rekening gehouden met de maximale hoogte van de bouw. Dit werd bevestigd. Is maximaal 30 meter hoog.

 

Tot zover deze update.

Zodra er weer nieuws is, ontvangt u weer een mail of brief!

 

Met vriendelijke groet,

namens het comité Behoud Hart van Noord,

 

Maartje Brandt

 

Nieuwsarchief