Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Boekenpakket 3 - voorjaarsaanbieding 2013

Boekenpakket 3

voorjaarsaanbieding 2013


Auteur
verschillende auteurs
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus
Jaar
diverse jaren
Prijs
€ 22,50


Interessante boeken voor een interessante pakket-prijs.
Verkrijgbaar bij Oud Hoorn in Oost-Indisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22.

Orgels in Hoorn

Orgels in Hoorn € 6,80

Hoorn heeft nog 12 prachtige kerkorgels., die zijn in dit boekje gedocumenteerd. Daarnaast zijn ook orgels die in de loop der tijden zijn verdwenen beschreven. Van bijna alle orgels zijn nog afbeeldingen beschikbaar. Schrijver Drs. J.P.H. van der Knaap (1936) studeerde Geschiedenis en Nederlands en was in zijn vrije tijd actief op het terrein van het verrichten van historisch onderzoek.

Grote Oost 7

Grote Oost 7 € 6,80

Het pand Grote Oost 7, midden in het levendige centrum van Hoorn, heeft vier eeuwen geschiedenis aan zich voorbij zien trekken. Achter de rijk bewerkte Renaissance-gevel bevindt zich nog het oorspronkelijke eiken houtskelet. Later verschenen onder andere marmeren gangtegels, stucplafonds en een trap in artdeco-stijl. Het boek vertelt ook het verhaal van de bewoners van het pand. Van de houthandelaar Adriaan Scheene die in 1683 Deventer verliet om zijn geluk in Hoorn te beproeven; van de apotheker Jacob van Marken met wie het slecht afliep en van de succesvolle kaashandelaar Pieter Best, wiens huwelijk minder voorspoedig verliep. Daarnaast trekken nog verschillende welgestelde burgers voorbij, zoals de families Van Akerlaken, Merens en De Feijfer. Kortom: een boek waarin architectuurgeschiedenis en sociale geschiedenis samenkomen.

Grote Oost 16

Grote Oost 16 € 6,80

In 1996 werd in de Monumentencommissie van de gemeente Hoorn het restauratieplan Grote Oost 16 behandeld. De commissie vond dit plan dermate belangrijk dat men vroeg om een (bouw)historisch onderzoek. Elles van den Hoek (1972), schrijver van het boek, studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie architectuur. Tijdens haar stageperiode bij de Gemeente Hoorn heeft zij een onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het pand Grote Oost 16. Het resultaat van haar onderzoek is in het boekje weergegeven. Het resultaat mag er zijn. Het is verbazingwekkend welke informatie er over het pand uit de archieven tevoorschijn is gekomen. Mede voor het nageslacht is het belangrijk, om naast het restaureren van de panden, deze ook goed te documenteren. Ter illustratie een aantal titels van de Hoofdstukken in het boekje: 'Beschrijving Grote Oost 16', 'Restauratie van het pand in 1996', 'Eigenaren en bewoners'.

Grote Oost 58

Grote Oost 58 € 6,80

Het boekje ontleent zijn waarde niet alleen aan de beschrijving van het pand, maar vooral ook aan de informatie over zijn bewoners. Het huis heeft een lange geschiedenis. Het is weliswaar niet het meest bijzondere van Hoorn, maar wat zijn bewoners er mee hebben gedaan, maakt de geschiedenis ervan bijzonder boeiend. Schrijver van het boek, Elles van den Hoek (1972) studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie architectuur. Tijdens haar stageperiode bij de Gemeente Hoorn heeft zij onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het pand Grote Oost 58. Het resultaat van haar onderzoek is in het boekje weergeven. Ter illustratie een aantal titels van Hoofdstukken: 'Beschrijving Grote Oost 58, gevels, interieur, gebruik, veranderingen', 'Restauraties en verbouwing', 'Eigenaren bewoners en gebruikers'.

foto

Sint Jans Gasthuis te Hoorn € 22,45

Mw. C. Boschma- Aarnoudse beschrijft in het boek de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het gbouw van de middeleeuwen tot heden. Peter Laan, de architect van de restauratie in 1993, behandelt deze restauratie. Hans de Vries, voorzitter van Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken, beschrijft het huidige gebruik als expositieruimte. Bij de sloop van de, naast het Sint Jans Gasthuis gelegen huishoudschool is een archeologisch onderzoek gehouden dat wordt toegelicht door mevr. T. van der Walle-van der Woude. De gebeeldhouwde natuurstenen consoles worden door mevr. A. de Gooijer- Luiks beschreven aan de hand van middeleeuwse prenten. Het boek wordt besloten met een architectuur-historische beschouwing over gasthuizen in het algemeen en het Sint Jans Gasthuis in het bijzonder. Aan de hand van voorbeelden uit binnen- en buitenland weet de heer H. Zantkuijl een beeld te schetsen van de oorspronkelijke indeling en de veranderingen die het gebouw heeft ondergaan.