Actie 2017   Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen

Jaarlijks wordt voor geïnteresseerden in de wintermaanden een serie lezingen georganiseerd.

De organisatie van de lezingen is in handen van: Milja van Rijswijk.
Zij wordt geassisteerd door Willy Wiggelaar (kas).
Persberichten: Lydia Tacx.

Contactpersoon lezingen is: Milja van Rijswijk
Contactpersoon bestuur: Jelly Drijfhout