Actie 2017   Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Jeugdeducatie

Jaarlijks wordt in samenwerking met de Kunstcompagnie een activiteit georganiseerd voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Zij trekken onder begeleiding van een gids van de vereniging met een kant-en-klaar camera de stad in om drie foto's te maken. Een foto van een belangrijk monument, één van een modern gebouw dat in de toekomst een monument zou kunnen worden en één van een modern gebouw dat beter niet gebouwd had kunnen worden. Na de wandeling plakken zij de foto's op een formulier en geven de argumenten bij hun keuze. Op deze manier laten wij de jeugd kennismaken met het historisch karakter van Hoorn.

Aan het werk in het documentatiecentrum van het Oost-Indisch Pakhuis, Onder de Boompjes

Alhoewel de keuze van de leerlingen wordt bepaald door de route die de gids loopt is er toch een duidelijke tendens waarneembaar. Daarom geven wij hier de mening van de scholieren die aan dit project hebben deelgenomen.

Belangrijke monumenten zijn de Mariatoren, het Statenlogement, het Oude Vrouwenpoortje op het Kerkplein en het Statencollege (Westfries Museum).
Moderne gebouwen die het in zich hebben om monument te worden zijn de bebouwing van het Jeudje met verschillende accenten en de Parkschouwburg.
Het gebouw dat maar beter gesloopt kan worden is het appartementencomplex naast het Sint Jans Gasthuis op het Kerkplein met 33% van alle stemmen. De lelijke gepleisterde gevel krijgt een zeer slechte beoordeling. Ook de Bibliotheek, zowel vanuit de Kloosterpoort als vanuit de Wisselstraat, kan wat de jeugd betreft beter verdwijnen.

 

Contactpersoon vanuit het bestuur is: Eddy Boom