Actie 2017   Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Hoorns Documentatie Systeem (HDS)

Introductie HDS

Welkom bij het Hoorns Documentatiesysteem!

Wat?

Het Hoorns Documentatiesysteem (HDS) omvat ruim 21.000 dossiers met historische informatie over Hoorn. hhsm-archief Deze verzameling is in de loop van enkele decennia ontstaan door het werk van Leo Hoogeveen en Arie Boezaard met hulp van vele anderen betrokken bij de vereniging Oud Hoorn. Het systeem is in drie hoofdonderwerpen ingedeeld: Straten en Panden; Families en Personen; Organisaties en Overige onderwerpen. Zie het rechtermenu.

Waarvoor?

Het HDS is voor u beschikbaar, wanneer u onderzoek doet naar de geschiedenis van Hoorn. Dat kan vanuit uw privésfeer zijn, bijvoorbeeld onderzoek naar uw eigen woonhuis of uw eigen familie. Maar ook vanuit thematische interesse - bijvoorbeeld bouwkunst, stadsontwikkeling, stadsbestuur, de lokale economie en cultuur, het verenigingsleven, de Tweede Wereldoorlog en nog veel meer. Zie elders op de website de bijna veertig jaargangen van het kwartaalblad van Oud Hoorn, de tientallen boeken over de Hoornse geschiedenis of het Hoorns Biografisch Woordenboek die mede zijn gebaseerd op het HDS als kennisbank.

Hoe?

Op dit moment - medio 2017 - bestaat het HDS nog vrijwel uitsluitend uit ’papier’ en is op afspraak te raadplegen via de werkgroep Hoorn, huizen, straten, mensen . Om het HDS in brede kring permanent toegankelijk te maken en sneller en gemakkelijker doorzoekbaar, is sinds kort een digitaliseringsproject gaande. Zie de ’thermometer’ over de voortgang daarvan. Als u via het rechtermenu aan de slag gaat, ziet u meteen of een bepaald dossier al is gedigitaliseerd en kunt u zelf verder zoeken. Voor inzage in nog niet gedigitaliseerde dossiers, kunt u, via e-mail, een afspraak maken bij bovengenoemde werkgroep in het Oost-Indisch Pakhuis, het verenigingsgebouw van Oud-Hoorn. Ook voor vragen naar aanleiding van reeds gedigitaliseerde dossiers kunt u bij de werkgroep terecht. thermometer

Voorwaarden?

De werkgroep voert geen onderzoek uit, zij assisteert personen of organisaties die zelf onderzoek doen. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers. Een financiële vergoeding is niet verplicht. Wel wordt op prijs gesteld als u lid wordt van Oud Hoorn of een bijdrage in de kas van de vereniging stort. In elk geval verwachten we dat u het resultaat van uw onderzoek - mede - beschikbaar stelt voor publicatie op de website van Oud Hoorn. Zo helpt u mee de kennisbank uit te breiden. Over de vorm daarvan en eventuele privacyaspecten is uiteraard overleg mogelijk.

Verder rondkijken?

Via onderstaande links krijgt u toegang tot andere organisaties in Hoorn, waarmee wij samenwerken en die zelf ook veel kennis en informatie over Hoorn in huis hebben.

Gemeente Hoorn - Bureau Erfgoed

Westfries Archief

Westfries Museum

Westfries Genootschap

Ook elders is het nodige over Hoorn te vinden, onder andere:

Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed

Archieven.nl - De Ree archiefsystemen

Handleiding en links

Raadpleeg handleidingen en links, specifiek voor HDS

Handleiding

Links