Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Archeologie (40)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

(G.12 - Modd - 666)     Geschiedenis: Archeologie
Nabij Aartswoud zijn verrassend goed geconserveerde archeologische vondsten uit de steentijd gedaan.
(G.12 - Soon - 1170)     Geschiedenis: Archeologie
S. Gerritsen, M Kossen, Y Meijer & MH Bartels 
De archeologisch begeleiding van het hoogwaterbeschermingsprogramma, het onderdeel Zuiderdijk in de gemeentes Drechterland en Hoorn
(G.12 - Gerr - 1174)     Geschiedenis: Archeologie
Archeologie West-Friesland 
Archeologie in West-Friesland,
1. Gem. Enkhuizen Schatten uit het Riool
2. Gem. Drechterland Zoute inlaat in een zoete polder
3. Gem. Drechterland Welvarende buitendijkse boerenhoeve in Schellnkhout
4. Gem. Stedebroek 4000 jaar verleden onder Bovenkarspels Postkantoor
5. Gem. Opmeer Aartswoud flonkerend verleden uit de steentijd
6. Gem.Enkhuizen West-Friesland de Randstad van de Bronstijd
7. Gem. Medemblik Hoogglanzend en Messcherp
8. Gem. Hoorn en Enkhuizen Handel met Sultan en Sjah
9. Gem Opmeer Cees en de schatkist uit de steentijd
10. Gem. Hoorn Een Westfriese Stolpboerderij uit de Gouden Eeuw
11. Gem Koggenland Kolonisten in de Westfriese Wildernis
12. Gem. Hoorn Portugese Pracht uit de Westfriese Gouden Eeuw
13. Gem Medemblik De Oudste stad van West-Friesland
14. West- Friesland Wouden, Wadden en Water
15. Gem. Medemblik Westfriese Grafheuvels doorgrond
16. Gem. Enkhuizen Voorname wijk tussen Paktuinen en Nieuwe Haven
17. Gem Opmeer Het Papenhuis onder het groene gras
18. Gem Medemblik Het Mariaconvent in Medemblik
19. Wonen op een Middeleeuwse dijkdoorbraak onderzoek Klamdijk en Lutjesschardam
20. Gem Hollands Kroon Onder golven bedolven
21. Gem Medemblik Yes,We have found your Ship
(G.12 - ARWF - 1503)     Geschiedenis: Archeologie
(G.12 - ADH-13 - 1035)     Geschiedenis: Archeologie
Chrisitiaan Schrickx 
Een Historische en Archeologische studie naar de ontwikkeling van een Vrouwenklooster in het buitengebied van Hoorn 1475 -1572
(G.12 - Schr - 57)     Geschiedenis: Archeologie
(G.12 - ADH-10 - 1032)     Geschiedenis: Archeologie
(G.12 - ADH-14 - 1036)     Geschiedenis: Archeologie
Jaarboek over archeologische vondsten in Noord-Holland.
(G.12 - AKNH - 1438)     Geschiedenis: Archeologie
Michiel H. Bartels 
Dwars door de Dijk, Archeologie en Geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen.
Deel 1 t/m 3 beschrijvingen, Deel 4 kaartbladen
(G.12 - Bart - 1505)     Geschiedenis: Archeologie
(G.12 - ADH-12 - 1034)     Geschiedenis: Archeologie
(G.12 - ADH-9 - 1030)     Geschiedenis: Archeologie
Walle, Tosca van der Walle-van der Woude (gemeentelijk archeoloog) 
Na de brand in april 2000 van de Winston bioscoop werd een groot archeologisch onderzoek verricht naar een van de oudste locaties in de gemeente Hoorn.
(G.12 - Wall - 562)     Geschiedenis: Archeologie Ook in de Oud Hoorn winkel   (€ 2,50)
Uit verschillende bronnen bleek dat er bij Schellinkhout buitendijks werd gebouwd. Pas recentelijk werden hier opgravingen gedaan.
(G.12 - Schr - 1168)     Geschiedenis: Archeologie
Martien Weel (1935-2011), amateurarcheoloog, legde al rond 1950 de basis voor zijn eigen collectie bodemvondsten en was vervolgens decennialang actief.
(G.12 - Weel - 1412)     Geschiedenis: Archeologie
Christiaan Schrickx & Dieuwertje Duijn 
Archeologische vondsten van Turks en Perzisch aardewerk uit de Gouden Eeuw in Hoorn en Enkhuizen.
(G.12 - Schr - 1173)     Geschiedenis: Archeologie
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief