Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Archivering/boeken

Ordonnantie of Vrachtlijst der goederen van Amsterdam op Hoorn (1806)

 

Bekijk of download de PDF versie (1.71 MB - Opent in nieuw venster)

0 R D 0 N N A N T I E, waarna voordaan de Vrachten voor de Beurtschippers van AMSTERDAM op HOORN en vice versa, zullen worden betaald.
Van Potäsch, Weedäsch, Zeep enz.
Verdere kleinigheden naar redenlijkheid en billijkheid, indien er een Adres of Brief bij is, naar rato de groote, 3 à 4 Stuivers.

Het zal den Passagiers vrijstaan een Reiszak, Sluitmand of Zakjen bij zich te hebben, tot hunne behoeften behorende, zonder daarvan Vragt te betalen; doch van al het geen hunne Negotie betreft, zullen de Passagiers verpligt zijn, naar de qualiteit van hetzelve, Vragt te betalen.

Geärresteerd bij den Raad der
Stad Amsterdam, den 4 Nov. 1806.
ln kennisse van mij Secretaris:
F. J. PELLETIER.

Geärresteerd bij den Raad det
Stad Hoora, den 18 Nov. 1806.
In kennisse van mij Secretaris:
W. N. Van FOREEST.

Instructies en vrachtlijst veer Hoorn Haarlem Leijden

 

Bronnen
- Ex libris: Harm Stumpel
- 1806 Amsterdam, Stads-drukkerij, op het Rockin.

© 12 augustus 2016