Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Archivering/boeken

Merkwaardige en wonderlyke verschyninge

 

Bekijk of download de PDF versie (1.12 MB - Opent in nieuw venster)

Voorgevallen buiten de Stad Hoorn, in Noord-Holland aan de Persoon EVERT LUYKESSEN, bedienaar des Godlyken Woords te Deventer, en uit zyne nagelaten Schriften, van een opmerkend en voornaam Liefhebber der Waarheid in 't ligt gebragt.
Gedrukt na de echte Copie / door Liefhebbers van Godsvreucht.

De tekst van dit boekje is gezet in een 'Duits' lettertype.
Hier vindt u de transcriptie.

Merkwaardige en wonderlyke verschyninge

 

Bronnen
- Ex libris en transcriptie: Harm Stumpel
- Zaltbommel, Joh. Noman en Zoon. Ca. 1835.

© 24 oktober 2016