Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Schetsen uit het leven eens Blinden en zijn gezin

 

Bekijk of download de PDF versie (11.09 MB - Opent in nieuw venster)

 

Door hemzelve zamengesteld en gedicteerd

... Ik twijfel niet of bij de lezing van dit werkje zal ieder rechtgeaard menschenhart met medegevoel vervuld worden bij het vernemen welken samenloop van gevallen, toestanden en omstandigheden door mij en de mijnen zijn voortgekomen uit praatjes, die oppervlakkig niets kwaads in zich bevatten.
... In dit werkje zult ge tevens vinden eene geneeswijze, beproefde middelen tot genezing van zeere pooten der koeien, schapen en honden; voor den worm der schapen; voor de tongblaar en zeere speenen der koeien.
Voorts voor brandwonden, kwade monden en rheumatische pijnen en aandoeningen der menschen.
... Dat een ruim debiet mijne poginqen moge begunstigen is myn hartelijken wensch.

DE UITGEVER.

Uw dv. Dienaar,
G. OVERTOOM

Hoorn - 1879

Leven eens blinden

 

Bronnen
- Ex libris: Harm Stumpel
- 2e Druk Gedrukt Te Amsterdam, bij F. W. Fislaake.

© 27 mei 2016