Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Archivering/boeken

Instructie en vrachtlijst voor den schipper in het veer van Hoorn over Haarlem op Leijden

 

Bekijk of download de PDF versie (1.74 MB - Opent in nieuw venster)

Artikel I.
Het veer van Hoorn op Leijden en vice versa, zal, buiten beletselen van Hoogerhand, gedurende de maanden maart, april, mei, junij , julij, augustus, september, october en november eenmaal des weeks bevaren worden, van Hoorn des dingsdag morgens ten 9- en van Leijden des vrijdags morgens ten 9 ure, doch gedurende de maand en december, januarij en februarij , op de gestelde dagen en uren, éénmaal in de veertien dagen.

Art. 2.
De voornoemde schipper zal staan onder de orders van Burgemeester en \Vethouderen der beide steden.

Art. 3.
De aanlegplaats van het beurtschip zal zijn: te Hoorn, aan den nieuwendam bij de vischmarkt, en te Leijden in den haven.

Art. 4.
De schipper zal bij en ten genoege van Burgemeester en Wethouderen eene personele of reëe1e borgtogt stellen, tegen het vermissen van goederen en het niet nakomen zijner verpligtingen.

Etc...

Instructies en vrachtlijst veer Hoorn Haarlem Leijden

 

Bronnen
- Ex libris: Harm Stumpel
- Druk: Ph. Houtkoop, Stads-Drukker, 1839

© 6 augustus 2016